Contact

IWoDA’18

English & German Department
Faculty of Philology
University of Santiago de Compostela

Avda. Castelao s/n
E-15704 Santiago de Compostela. Spain

Lat: 42.8912317 / Lon: -8.5472714”

+34 981 563 100 Exts. 11844, 11839, 11855, 11880

+34 981 574 646

congreso.iwoda@usc.es

Complete the form

  Name (required)

  Surname (required)

  Email (required)

  Affiliation (required)


  Type here the abstract. Must be 300 words.


  Enter the characters
  captcha


  Aviso legal

  Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro «Xestión de actividades culturais», cuxa finalidade é a «xestión dos congresos e reunións científicas, proxectos e actividades culturais, xestión de proxectos culturais: difusión e divulgación de actividades culturais a través de publicacións impresas, web, radio e televisión etc». Estes datos non poderán ser cedidos, salvo no previsto na Lei. O órgano responsable do ficheiro é a Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela, e a dirección onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, ante o mesmo, é Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega; Rúa Casas Reais, 8; 15782 Santiago de Compostela, de todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.